EELDATAV ELUIGA - FUNKTSIOON, üLESANNE JA HAIGUSED - KRPERPROZESSE

Oodatav eluigaToimetaja Valik
Düschezia
Düschezia
Eeldatavat eluiga arvutatakse statistiliselt ja see on alati seotud sama geograafilise piirkonna elanikega, kellel on samad elutingimused. Selle määramiseks kasutatakse suremustabeleid. Pealegi on eeldatav eluiga