MINDFULNESS - FUNKTSIOON, üLESANNE JA HAIGUSED - KRPERPROZESSE

TeadlikkusToimetaja Valik
Antigeenid
Antigeenid
Mõttelisuse mõiste on mitmekülgne ja tänaseni puudub üldiselt kohaldatav määratlus. Sellegipoolest on ideed tavaliselt samas piirkonnas. Kontsentratsioon, ettevaatlikkus ja tähelepanu on mõisted, mis jäävad määratluse ulatusse