INTEGRATSIOON - FUNKTSIOON, üLESANNE JA HAIGUSED - KRPERPROZESSE

integratsioonToimetaja Valik
Higi
Higi
Integreerimine on alametapp taju töötlemisel ja annab inimestele tähendusliku pildi nende keskkonnast. Sensoorne integratsioon hõlmab erinevaid sensoorseid süsteeme ja erinevaid sensoorseid omadusi. Integratsioonihäirete korral