ALATEADVUS - FUNKTSIOON, üLESANNE JA HAIGUSED - KRPERPROZESSE

AlateadvusToimetaja Valik
Tagasiside
Tagasiside
Kõik muljed, ideed, soovid, toimingud ja mälestused, mis praegu pole aktiivsed, on salvestatud meie alateadvuses. Alateadvus erineb alateadvusest. Need on kehaprotsessid, millele me ei mõtle