VITAALNE VõIME - FUNKTSIOON, üLESANNE JA HAIGUSED - KRPERPROZESSE

Vitaalne võimekusToimetaja Valik
Higi
Higi
Elutähtsus on spiromeetria parameeter. See annab teavet kopsude funktsiooni kohta sisse- ja väljahingamisel. Kui hingamisteede elutähtsus erineb oluliselt sissehingatava elulisest võimekusest, on tõenäoliselt tegemist kopsuhaigusega