ONTOGENEES - FUNKTSIOON, üLESANNE JA HAIGUSED - KRPERPROZESSE

ontogeneesToimetaja Valik
Onchocerca volvulus
Onchocerca volvulus
Ontogenees on indiviidi olendi areng ja erineb fülogeneesist, mida nimetatakse fülogeneetiliseks arenguks. Ongeneesi kontseptsioon ulatub tagasi Ernst Haeckeli juurde. Kaasaegses psühholoogias ja meditsiinis