TSEMENTOGENEES - FUNKTSIOON, üLESANNE JA HAIGUSED - KRPERPROZESSE

TsementogeneesToimetaja Valik
Ilma valudeta sündimine psühhofülaktilise sünnituse ettevalmistamise kaudu
Ilma valudeta sündimine psühhofülaktilise sünnituse ettevalmistamise kaudu
Tsementogeneesi ajal luuakse hambajuure juurtsement. Juurtsement on osa hammaste hoidmise aparaadist ja toetab seda hamba kinnistamisel hambapessa. Tsementogeneesis osalevad nii fibroblastid kui ka tsementoblastid